Of Power Pleasure Labradors

Vakantie opvang

Voor de door ons gefokte honden is het mogelijk om tijdens vakantie periodes bij ons te logeren. Uw hond zal samen met onze eigen honden wonen en volledig deel uit maken van ons gezin. Daar wij het belangrijk vinden om iedere hond voldoende aandacht te kunnen geven, willen wij maximaal twee logé honden tegelijkertijd hebben. Het is daarom dan ook noodzakelijk om vroegtijdig te bespreken. 
 Buitenzijde thuis